Rietveld - Wandeling Delftse Waterweg

Meer info

Rietveld
Delft
Plan je route

vanaf jouw locatie

Het laagste deel van de oude binnenstad van Delft

Het laagste deel van de oude binnenstad van Delft
In het Rietveld (en ook de Vlamingstraat) is het verschil tussen straatniveau en het water slechts circa 25 cm, terwijl dat in de Oude Delft (start van deze wandeling) circa 150 tot 200 cm is. Het waterpeil is exact hetzelfde, namelijk Delflands Peil = NAP - 0,42 m (Normaal Amsterdams Peil). Het verschil zit in het straatniveau.
De uitbreidingen van de stad Delft door de eeuwen heen, vond plaats op veengrond. De afgelopen decennia is met name dit deel van Delft gezakt als gevolg van natuurlijke bodemdaling, grondwateronttrekking en intensieve bebouwing. Met deze processen is de waterstand en de grondwaterstand eveneens verlaagd. Het veen dat daarmee 'droog' kwam oxideerde en loste op.

Nederlands bodem zakt meer dan verwacht – onderzoek op de TUDelft
Met de kaart heb…

Het laagste deel van de oude binnenstad van Delft
In het Rietveld (en ook de Vlamingstraat) is het verschil tussen straatniveau en het water slechts circa 25 cm, terwijl dat in de Oude Delft (start van deze wandeling) circa 150 tot 200 cm is. Het waterpeil is exact hetzelfde, namelijk Delflands Peil = NAP - 0,42 m (Normaal Amsterdams Peil). Het verschil zit in het straatniveau.
De uitbreidingen van de stad Delft door de eeuwen heen, vond plaats op veengrond. De afgelopen decennia is met name dit deel van Delft gezakt als gevolg van natuurlijke bodemdaling, grondwateronttrekking en intensieve bebouwing. Met deze processen is de waterstand en de grondwaterstand eveneens verlaagd. Het veen dat daarmee 'droog' kwam oxideerde en loste op.

Nederlands bodem zakt meer dan verwacht – onderzoek op de TUDelft
Met de kaart hebben de onderzoekers voor het eerst onderscheid kunnen maken tussen de diepe oorzaken van bodemdaling, zoals gaswinning, en de effecten in de bovenste paar meter. Dat laatste kon tot nu toe niet direct gemeten worden. Het blijkt dat die ‘ondiepe’ bodemdaling op verschillende plekken in Nederland zelfs groter is dan die door de bekende, diepe oorzaken. Vooral in de veen- en kleigebieden in het westen van het land is deze bodemdaling nu duidelijk meetbaar, en merkbaar de afgelopen zomer, met tientallen huizen die scheuren en verzakkingen vertoonden door de droogte. Klimaatverandering lijkt een grote rol te spelen bij deze versnelde bodemdaling. Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling optreedt. Dit is een onomkeerbaar proces: het veen oxideert, waardoor er bovendien ook meer CO2 vrijkomt in de atmosfeer. Meer over dit onderzoek.

De schuifconstructie als bescherming
De constructie op het einde van het Rietveld naar de Schie is in 2000 aangebracht als noodmaatregel om het Rietveld te beschermen. In de Vlamingstraat staat ook een dergelijke constructie. In 2008 is deze constructie aangepast en maakt ze deel uit van het gehele systeem om het kwetsbare deel van Delft te beschermen.

Deze constructie bestaat uit een vaste verticale damwand (film water in beeld 1, 17:31) met een gat in het midden. Dit gat kan worden afgesloten door een hydraulisch aangedreven verticale schuif. De werking is hetzelfde als die van de klepstuwen.