Voldersgracht een van de zes klepstuwen - Wandeling Delftse Waterwegen

Meer info

Voldersgracht
Delft
Plan je route

vanaf jouw locatie

Aan de Voldersgracht zie je één van de zes klepstuwen die de binnenstad van Delft beschermen tegen wateroverlast

De klepstuw constructie en de boezem
Alle klepstuwen liggen 'open', wat betekent dat ze op de bodem van de watergang (gracht) liggen. Dit doen we om een zo optimaal mogelijke waterkwaliteit in de grachten in Delft te houden door water vrij te laten stromen. Dat kan doordat het oppervlaktewater van de grachten deel uitmaakt van het grote, primaire Delflands watersysteem (de Boezem genaamd). Bij dreigende wateroverlast komen de klepstuwen omhoog door hydraulische cilinders. Hierdoor wordt het meest kwetsbare deel van de monumentale binnenstad beschermd.

Waterstaatkundige constructies en de monumentale binnenstad
Deze nieuwe waterstaatkundige voorzieningen horen ni…

De klepstuw constructie en de boezem
Alle klepstuwen liggen 'open', wat betekent dat ze op de bodem van de watergang (gracht) liggen. Dit doen we om een zo optimaal mogelijke waterkwaliteit in de grachten in Delft te houden door water vrij te laten stromen. Dat kan doordat het oppervlaktewater van de grachten deel uitmaakt van het grote, primaire Delflands watersysteem (de Boezem genaamd). Bij dreigende wateroverlast komen de klepstuwen omhoog door hydraulische cilinders. Hierdoor wordt het meest kwetsbare deel van de monumentale binnenstad beschermd.

Waterstaatkundige constructies en de monumentale binnenstad
Deze nieuwe waterstaatkundige voorzieningen horen niet in het oorspronkelijke stadsbeeld. Met een architect is gekeken hoe de constructies het beste passen tussen de vele monumenten en oude panden. Uitgangspunt is dat de constructies gezien mogen worden, maar geen storend effect mogen hebben op de omgeving. De hydrauliek is weggewerkt in kastjes langs de grachten nabij de klepstuw, die dienst doen als bankje. De elektrische installaties zijn zo veel mogelijk weggewerkt in bestaande kasten, die veelal in andere straten staan.

Afsluitbare binnenstad Delft
In de periode 2006 tot en met 2008 hebben Delfland en Delft samen zes klepstuwen, twee schuifafsluitingen en een gemaal gebouwd in de grachten van de monumentale binnenstad van Delft. Onderzocht is welke delen van de binnenstad Delft het meest kwetsbaar zijn (zie kaartje Afsluitbare binnenstad). Gekeken is op welke plaatsen het logisch, wenselijk en praktisch was om voorzieningen te maken die wateroverlast in het kwetsbare deel tegengaan. Met het sluiten van de klepstuwen ontstaat er een gesloten gebiedje, dat waterstaatkundig op zichzelf kan worden beheerd.

Aan de kantoorgracht (Duyvelsgatbrug) is een gemaal gebouwd om tijdens de periode dat de klepstuwen in werking zijn, het overtollig regenwater af te voeren op de Schie (de boezem).