Onderweg naar punt 3 Boezem en Polders Wandeling Delftse Waterwegen

Meer info

Geerweg
delft
Plan je route

vanaf jouw locatie

Delflands watersysteem: Boezem en polders

Een groot deel van het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland ligt lager dan de zee. Deze gebieden noemen we polders. Als het regent, vangen de sloten in de polders het water op. Iedere polder heeft één of meer gemalen (vroeger waren dat de windmolens). Dit zijn grote pompen die het water uit de sloten omhoog pompen naar een groot kanaal. Dit kanaal noemen we een boezemkanaal. Het ligt altijd hoger dan de polders.
De boezemkanalen brengen het water naar de randen van het gebied van Delfland. Daar staan weer grote pompen: boezemgemalen. Die pompen het water naar zee of naar de rivier, de Nieuwe Waterweg.

Een gemaal is dus eigenlijk een grot…

Een groot deel van het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland ligt lager dan de zee. Deze gebieden noemen we polders. Als het regent, vangen de sloten in de polders het water op. Iedere polder heeft één of meer gemalen (vroeger waren dat de windmolens). Dit zijn grote pompen die het water uit de sloten omhoog pompen naar een groot kanaal. Dit kanaal noemen we een boezemkanaal. Het ligt altijd hoger dan de polders.
De boezemkanalen brengen het water naar de randen van het gebied van Delfland. Daar staan weer grote pompen: boezemgemalen. Die pompen het water naar zee of naar de rivier, de Nieuwe Waterweg.

Een gemaal is dus eigenlijk een grote pomp. Elk gemaal heeft een krooshek. Dat hek houdt vuil en eenden tegen. Zo komt er geen troep in de pomp. Bekijk ook het plaatje van de poldergemalen en boezemgemalen.


Afb. Rechts de zee met de waterweg waarop geloosd wordt. De gemalen (pompen) keren het water terug van polder (meestal het laagste gebied), naar de boezem, naar de waterweg, naar de Noordzee.

Of bekijk deze film hieronder: Hoe werkt het boezemsysteem van Delfland?

https://www.youtube.com/watch?v=U0jw5clf3pM