Nieuwe Kerk - Vermeer

Een groot deel van het leven van Johannes Vermeer speelde zich af op en rond de Markt. De Nieuwe Kerk en de Markt hebben een bijzondere betekenis in het leven van Johannes Vermeer. Op 31 oktober 1632 werd Vermeer in de Nieuwe Kerk gedoopt. Ook is de Nieuwe Kerk de plek waar zijn familieleden een laatste rustplaats krijgen. Zijn grootvader van zijn vaders kant, zijn ouders, zusje en vrouw liggen hier begraven in tegenstelling tot Johannes Vermeer zelf die in de Oude Kerk begraven is.