Gemeenlandhuis 'Het Huyterhuis' - Wandeling Delftse Waterwegen

Meer info

Oude Delft 167
2611HB Delft
Plan je route

vanaf jouw locatie

We staan voor ‘Het Huyterhuis’, het oorspronkelijke Gemeenlandhuis en het eerste stenen woonhuis van Delft, alleen de kerken zijn ouder.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is in 1289 opgericht door graaf Floris de V. Het waterschap werkt al 730 jaar aan drie taken: het behouden van droge voeten (bescherming door een goed watersysteem), waterveiligheid (bescherming door dijken en kaden) en het zuiveren van afvalwater (de zuiveringsinstallaties). Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 1645 deze woning gekocht en verbouwd tot kantoorruimte. Wil je even naar binnen kijken? Bekijk de film hieronder van Open monumenten.

Zandgronden en hooggelegen gebied
De Oude Delft behoort tot het oudste deel van de stad en is gelegen op zandgrond. Zandgrond zakt nauwelijks in, in tegenstelling tot de omliggende veengronden.

Kijk eens naar het hoogteverschil tussen het straatniveau en het waterpeil (1,5-2 m). Hou dit in gedachte vast, want bij punt 3 Rietveld vragen we je nogmaals naar het hoogteverschil te kijken tussen het straatniveau en het waterpeil.

De ligg…

Het Hoogheemraadschap van Delfland is in 1289 opgericht door graaf Floris de V. Het waterschap werkt al 730 jaar aan drie taken: het behouden van droge voeten (bescherming door een goed watersysteem), waterveiligheid (bescherming door dijken en kaden) en het zuiveren van afvalwater (de zuiveringsinstallaties). Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 1645 deze woning gekocht en verbouwd tot kantoorruimte. Wil je even naar binnen kijken? Bekijk de film hieronder van Open monumenten.

Zandgronden en hooggelegen gebied
De Oude Delft behoort tot het oudste deel van de stad en is gelegen op zandgrond. Zandgrond zakt nauwelijks in, in tegenstelling tot de omliggende veengronden.

Kijk eens naar het hoogteverschil tussen het straatniveau en het waterpeil (1,5-2 m). Hou dit in gedachte vast, want bij punt 3 Rietveld vragen we je nogmaals naar het hoogteverschil te kijken tussen het straatniveau en het waterpeil.

De ligging van Delft in het beheersgebied van Delfland
Het beheersgebied van Delfland strekt zich uit van de Noordzee tot en met Berkel en Rodenrijs en van de Nieuwe Waterweg tot en met Den Haag. Delft ligt vrij laag ten opzichte van de omringende waterpeilen en bovendien ver van de Noordzee en de Nieuwe Waterweg (waar de gemalen staan), waardoor in Delft sneller wateroverlast ontstaat dan elders in Delflands beheersgebied. Het overtollige regenwater worden afgevoerd via kanalen en met pompen (gemalen).

Wateroverlast
In 1998, 1999 en 2000 had Delfland te maken met wateroverlast, onder andere in Delft. Onderzocht is hoe dit mogelijk was en een drietal voornaamste oorzaken kwamen uit het onderzoek, te weten:
1. klimaatverandering (intensievere regenbuien, temperatuurstijging)
2. bodemdaling (veenachtige ondergrond, door bouwactiviteiten belasting van de (onder)grond)
3. toename van verhard oppervlakte (glastuinbouw, woningbouw, wegenaanleg)