Johannes Vermeer is één van de bekendste Delftse schilders uit de 17de eeuw. Maar Delft kent nog veel meer bekende Delftenaren uit de 17de eeuw die bijzondere dingen hebben gedaan. Lees snel verder en leer over de tijdgenoten van Vermeer en wat zij met Delft, en Vermeer, te maken hebben!  

Hugo de Groot

Hugo Grotius, door Michiel Jansz. van Mierevelt, 1631 Museum Prinsenhof Delft

1583-1645

Hugo de Groot is op 10 april 1583 in Delft geboren. Al snel verbaast hij, als Delfts wonderkind, iedereen met zijn intelligentie en kennis. Zowel zijn vader als grootvader waren burgemeester van Delft geweest. Zijn vader had ook een grote interesse in de wetenschap en kunst. Zo kwam Hugo al als kleine jongen in contact met verschillende geleerden, waaronder Justus Lipsius en Simon Stevin.   

Op een leeftijd van slechts elf jaar ging hij studeren aan de Universiteit Leiden, waarna hij snel carrière maakte als rechtsgeleerde, advocaat en diplomaat. Naast het spectaculaire verhaal van zijn ontsnapping, laat Hugo de Groot nog veel meer na. Zijn gedachtegoed over vrede, vrijheid en recht was in het verleden van groot belang en vandaag de dag relevanter dan ooit. Op 22 maart 1621 ontsnapte Hugo uit Slot Loevestein. Deze ontsnapping is de bekendste uit de Nederlandse geschiedenis. In zijn cel liet Hugo zich opsluiten in een zware boekenkist. Zo ontsnapte hij ongemerkt via de smalle trappen van het Slot.   

  

Schilderij van schilder Michiel Jansz van Mierevelt uit 1631 met Hugo Grotius in Delft Boekenkist van Hugo de Groot in het Museum Prinsenhof Delft Standbeeld van Hugo de Groot op de Markt in Delft

Slot Loevestein was vanaf 1572 staatsgevangenis. Hier werden ‘andersdenkenden’ opgesloten; mensen die niet dachten in de lijn van de machthebbers. Hugo ontwikkelde tijdens zijn straf op Loevestein zijn ideeën over vrede, vrijheid en recht die de wereld zouden veranderen. Zijn gedachten zijn vandaag de dag nog steeds actueel.   

TIP! Op de Markt in Delft is in 1886 een standbeeld van Hugo de Groot geplaatst ter herinnering aan hem.  

Antoni van Leeuwenhoek

Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723). Natuurkundige te Delft, Jan Verkolje (I), 1680 - 1686 Rijksmuseum Amsterdam

1632-1723  

In 1632 werd Antoni van Leeuwenhoek geboren in Delft. Antoni is zichzelf Leeuwenhoek gaan noemen, omdat zijn ouderlijk huis in de Leeuwenpoort stond. Al op jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in sterrenkunde, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.  Zonder enige natuurwetenschappelijke opleiding en zonder kennis van vreemde talen, is van Leeuwenhoek toch de grondlegger van de uitvinding de microscoop. Met deze microscoop heeft hij heel veel ontdekkingen gedaan in de biologie en microscopie.    

Johannes Vermeer en Antoni van Leeuwenhoek hebben ook een geschiedenis samen. Na de dood van Vermeer trad van Leeuwenhoek op als executeur-testamentair van zijn nalatenschap. Men gaat ervan uit dat ze goed bevriend waren en er is zelfs een vermoeden dat Antoni van Leeuwenhoek model heeft gestaan voor Vermeer’s schilderijen ‘De Geograaf’ en ‘De Astronoom’.    

Na zijn dood op 31 augustus 1723, op 91-jarige leeftijd, werd hij begraven in de Oude Kerk van Delft.    

   

Antoni van Leeuwenhoek zittend Dame kijkend naar de eerste microscoop gemaakt in Delft Anatomische les van dokter Cornelis 's Gravensande in actie als stadsanatoom. Naast de dokter (de man met het aanwijsstokje) staat rechts Antoni van Leuwenhoek. Gemaakt door C. de Man, 1681, Collectie

Pieter de Hooch

Pieter de Hooch (1629- in of na 1679), Binnenplaats van een huis in Delft, 1658, The National Gallery, Londen

1629-1684  

De eerste bronnen die aangeven dat Pieter de Hooch in Delft woonde, komen uit augustus 1652. De Hooch trouwde in 1654 met Jannetje van der Burch, de dochter van een aardewerkfabrikant in Delft. Samen kregen zij 7 kinderen waarvan twee in Delft geboren zijn.    

In 1655 werd Pieter de Hooch ingeschreven bij het Sint-Lucasgilde, een gilde van kunstenaars en kunstambachtlieden, in Delft. De kans is groot dat Vermeer en De Hooch elkaar hier hebben ontmoeten. De schilders hebben elkaars schilderstijl ook beïnvloed. Beiden schilderden ze vaak vrouwen die in huis bezig waren. Ondanks dat zijn de twee schilders onmiskenbaar van elkaar te onderscheiden.    

Schilderij 'Binnenplaats van een huis in Delft' van Pieter de Hooch  

Pieter de Hooch (1629- in of na 1679), Binnenplaats van een huis in Delft, 1658, The National Gallery, Londen

Reinier de Graaf

1641-1673  

Nadat Reinier de Graaf in Frankrijk gepromoveerd was tot dokter in de medicijnen op anatomisch onderzoek naar alvleesklier, vestigde hij zich in Delft bij zijn terugkomst naar Nederland. Reinier de Graaf heeft met zijn ontdekkingen en vondsten de basis gelegd voor onze huidige kennis over de voortplantingsgeneeskunde en endocrinologie. Ondanks al zijn successen stond zijn katholieke geloof een universitaire carrière in de weg in het grotendeels protestantse Nederland.   

Tegenwoordig kennen we de Reinier de Graaf Groep, diverse ziekenhuizen in de Nederlandse regio Haaglanden. Deze groep is vernoemd naar Reinier de Graaf. Ook in Delft is er een Reinier de Graaf ziekenhuis te vinden.    

Binnen in het Medisch Museum de Griffioen met zicht op een skelet Anatomische les van dokter Cornelis 's Gravensande in actie als stadsanatoom. Naast de dokter (de man met het aanwijsstokje) staat rechts Antoni van Leuwenhoek. Gemaakt door C. de Man, 1681, Collectie